Graduale Lagal                     home              english

 

In 1984 gaf Chris Hakkennes (1916-2003) het zogenoemde Graduale Lagal uit. Het woord Lagal is een samentrekking van Laon en Sint Gallen; twee plaatsnamen die verwijzen naar de oudste en belangrijkste tiende-eeuwse handschriften waarin het Gregoriaanse misrepertoire genoteerd bewaard is gebleven. Deze handschriften zijn adiastematisch: preciese toonhoogten kunnen daarin niet worden gelezen, maar wel allerlei aanwijzingen voor de uitvoeringspraktijk. Voor de zogenoemde semiologische interpretatie van het Gregoriaans zijn deze handschriften cruciaal.

            Hakkennes ontwierp voor het Graduale Lagal een nieuwe, proportionele notatie, die op een vanzelfsprekende manier de informatie uit deze handschriften toegankelijk maakt. Het gaat om dezelfde handschriften als die in Graduale Triplex (1979) en Graduale Novum (2011) zijn opgenomen. De toonhoogten werden in alle gevallen ontleend aan elfde en twaalfde-eeuwse handschriften. Hakkennes was zijn tijd ver vooruit, zowel met zijn notatie als met zijn reconstructies. Helaas is zijn werk onderbelicht gebleven.

            Na 1984 verschenen er enkele updates van zijn Graduale, met nieuwe melodische correcties. Hieronder zijn de eerste drukken in pdf opgenomen. De originele eerste druk werd in één band uitgegeven door Stichting Centrum voor de Kerkzang in 1984. Hierin was het Ordinarium nog niet opgenomen. Latere drukken werden als acht delen in een box uitgegeven door Stichting Lagal te Utrecht. De delen hieronder volgen die laatste indeling, maar de eerste zeven delen zijn gescanned uit de eerste druk van 1984, deel 8 is afkomstig uit 1990.

 

C.F.J. Hakkennes, Graduale Lagal (Den Haag 1984):

 

deel 1 - Tempus Adventus & Nativitatis Domini

deel 2 - Tempus Quadragesimae & Hebdomada Sancta

deel 3 - Tempus Paschale

deel 4 - Tempus per annum 1

deel 5 - Tempus per annum 2

deel 6 - Sollemnitates Domini Dedicatio ecclesiae et Festa Sanctorum

deel 7 - Diversa (huwelijk, uitvaart, gloria ... index)

deel 8 - Ordinarium (Kyriale et acclamationes in missa)

 

 

home